Reorganizarea circulației rutiere !!!

Începând cu data de 11.04.2022, se reorganizează circulația rutieră în sens unic pe:

  • strada Constantin Negruzzi
  • strada Livezilor
  • strada Orheiul Vechi

în scopul sporirii siguranței circulației rutiere și optimizării fluxului de transport local.

În acest sens, Î.M. ”Servicii Comunal-Locative” Orhei va asigura executarea lucrărilor publice de gospodărie comunală privind instalarea indicatoarelor rutiere, cu respectarea contractelor privind delegarea de gestiune a serviciilor publice.