Serviciile prestate de către ÎM „Servicii Comunal Locative” Orhei
N/o Denumirea serviciului Baza legislativă
1 Deservirea ascensorului Hotărîrea Guvernului R.M. nr. 191 din  19.02.2002. Decizia Consiliului Orăşenesc nr.12.20 din 13.10.2011
2 Deservirea blocului Hotărîrea Guvernului R.M. nr. 191 din 19.02.2002. Decizia Consiliului Orăşenesc nr.12.19 din 13.10.2011
3 Chiria apartamentelor neprivatizate Hotărîrea Guvernului R.M. nr. 191 din 19.02.2002. Decizia Consiliului Orăşenesc nr.12.6.1 din 30.09.2008
4 Transportarea deşeurilor Hotărîrea Guvernului R.M. nr. 191 din 19.02.2002. Decizia Consiliului Orăşenesc nr.4.8 din 29.02.2008
5 Servicii publice de amenajarea teritoriului:

* deservirea  spaţiilor verzi;     

* deservirea cimitirelor;

*deservirea  drumurilor şi obiectelor domeniului public;

* măturare şi întreţinere a căilor publice;

* deservirea sistemului de iluminare publică;  

Hotărîrea Guvernului R.M. nr. 191 din 2002.   Statutul Întreprinderii.

Decizia Consiliului Orăşenesc nr. 4.20 din 19.03.2010.

Regulamentul de salubritate.

Decizia Consiliului Orăşenesc nr. 1.40 din 06.03.2013.

Regulamentul cu privire la cimitire din or.Orhei.