Stimați locuitori, ai mun.Orhei

      ÎM “Servicii Comunal Locative” Orhei, fiind întreprinderea delegată de către Autoritățile Publice Locale pentru prosperarea și menținerea mun Orhei în ordine, angajații întreprinderii depun zilnic efort și anume:

Serviciul Salubrizare a efectuat lucrările de amenajare a terenului pentru transportarea deșeurilor (DMS).

Pentru aspectul frumos și etic a mun.Orhei, subdiviziunea zilnic efectuiază reparația, vopsirea containerelor (0,9 m3), completarea cu containere de plasă pentru colectarea PET. Săptămâna aceasta este preconizat nivelarea deșeurilor la gunoiștea orășăneasca de pe str.V.Cupcea.    

Pentru că ne dorim cu toții ca mun.Orhei să fie un oraș exemplu,  am amenajat un teren nou modernizat, a unui modul cu 3 boxe pentru  colectare selectivă  a deșeurilor: plasticului și sticlă, deșeurilor menajere și  hârtie,  instalată pe str.Călătorilor.

Lucrătorii Serviciului Măturarea Căilor Publice, zilnic în urma sezonului rece, mătură nisipul și mențin în ordine întreg municipiul Orhei.

Și pentru că ne pasă, plasăm conurilor pentru securitatea muncitorului, pentru măturarea mijlocului carosabil în siguranță.

Strada 31 August,  Școala nr. 6

Pentru că copii sunt viitorul nostru. Elevii și nu în ultimul rând cadrele didactice și locuitorii mun.Orhei, să fie asigurați cu energie termică. Lucrătorii Serviciul Centrale și Rețele Termice, efectuiază zilnic revizia și controlul funcționării microcentralelor la obiectele din mun.Orhei, la fel și a localităților rurale și anume s.Susleni, Mălăiești, Jora de Jos, Teleșeu, Pohrebeni, Step – Soci, Sîrota, Zorile…

Odată cu sosirea frumosului anotimp primăvara, lucrătorii Spațiilor Verzi au grijă ca mun.Orhei să fie mereu multicolor, plantând plante. Zilnic având grijă să fie  udate, afinat solul pentru ca ochii cetățenilor mun.Orhei să se bucure.

Menținerea ordinii, locurilor publice de către muncitori se efectuiază zilnic.

Pentru securitatea bunurilor imobile și a cetățenilor, lucrătorii spațiilor verzi efectuiază curățirea arborilor periculoși.

Odată cu sosirea solicitărilor mai multor locuitori, au început lucrările de reparație și amenajării teritoriul a cimitirului din str.V.Cupcea f/n.

Lucrătorii din Serviciul Spațiului Locativ la momentul actual conform cererilor, efectuiaza reparația blocului locativ din str.Stejarilor din mun.Orhei.

Muncitorii Serviciului Deservirea și Întreținerea Drumurilor efectuiază lucrări de reparație a drumului  din str.Nistreană cu varianta albă. Tot odată au început lucrările de amplasare a stației pentru pasageri din sectorul Nistreana (Casa Vinului).

Pentru orice întrebări, suntem la dispoziția dvs.:

tel: 0235 21 8 21 fax: 0235 21 7 89

e-mail: scl-anticamera@mail.ru   www.sclorhei.md