Întreprinderea a fost fondată în luna septembrie 1945 ca Serviciu Comunal de lichidare a ruinilor şi evacuarea gunoiului. Transportarea gunoiului se efectua cu cai şi căruţe.

La început numărul de angajaţi constituia 19 oameni. Treptat în anii 50 începînd cu construcţia caselor de locuit a fost fondat Serviciul Exploatării locative care efectua controlul şi deservirea fondului locativ a oraşului. În anii 70 întreprinderea a fost reorganizată în Direcţia de producere a gospodăriei comunal locative (DPGCL) care efectua lucrări de reparaţie a fondului locativ şi a drumurilor. La rîndul ei această direcţie era formată din două secţii:

 1. Secţia salubrizare
 2. Secţia locativă

În acest timp şi mai ales sfîrşitul anilor 70 începutul anilor 80 or.Orhei cunoaşte o dezvoltare intensă şi considerabilă a infrastructurii:

DPGCL a participat activ în această perioadă la construcţia şi reconstrucţia oraşului, a fost preluate la balanţa şi desrvirea  întrep€rinderii zeci de case de locuit cu 5 şi 9 nivele şi alte obiecte.

Anul 1988, întreprinderea a fost reorganizată în  Asociaţia Teritorială Interamurală a gospodăriei de producere comunal locativă, (ATIGPCL) a cărui domeniu de activitate era specificat pentru multiplele activităţi orăşeneşti:

 1. Salubrizarea oraşului
 2. Complexul de asanare
 3. Secţia reţelelor inginereşti de canalizare şi apeduct
 4. Amenajarea oraşului
 5. Direcţia de reparaţii a drumurilor
 6. Secţia servicii funerare ş.a.

În cadrul acestor formări sa mărit considerabil numărul de angajaţi atingînd cifra de 250-280 de persoane.

Întreprinderea a fost reorganizată ca Direcţia de producere a gospodăriei comunale locative, anul 1990, unde au  fost incluse principalele domenii de activitate ca:

 1. Salubrizarea oraşului
 2. Secţia locativă
 3. Secţia amenajarea oraşului

 

ÎM ”SCL” Orhei este o întreprindere creată în baza deciziei Consiliului municipal Orhei nr.13,3 din 29.09.2000, ca agent economic care desfăsoară independent abilitatea de întreprinzător pentru a obţine venit, prin gestionarea cu diligenţă a bunurilor publice.

La momentul de faţă întreprinderea gestioneză mai multe subdiviziuni:

Serviciul de salubrizare a or.Orhei,

Serviciul de deservire a fondului locativ din or.Orhei,

Serviciul de deservire a ascensoarelor din or.Orhei,

Serviciul de amenajare a oraşului(secţia deservirea drumurilor, secţia de deservire a sistemei de iluminare publică, secţia deservirea spaţiilor verzi, secţia de măturare şi întreţinerea căilor publice din or.Orhei, secţia deservirea cimitirelor din or.Orhei)

Întreţinerea staţiei de salvare pe apă,

cu care se conlucrează în comun acord, pentru a acorda populaţiei or.Orhei cît şi  vizitatorilor un oraş curat şi verde.

Colectivul ÎM”Servicii Comunal Locative” Orhei se poate mîndri cu obţinerea  unor rezultate şi indici tehnico- economici de performanţă, confirmate prin următoarele menţiuni şi distincţii:

* Diplomă de gradul II „Cel mai bun antreprenor- 2006”, în sfera Prestări Servicii Categoria Întreprinderi Mari.

* Diplomă pentru contribuţia adusă în organizarea acţiunilor culturale dedicate „Ziua Victoriei” şi „Ziua Europei”, mai 2008.

* Diplomă de gradul II „Cel mai bun antreprenor-2008”, domeniul Prestării Serviciilor.

* Diplomă Colectivului ÎM „Serviii Comunale Locative” Orhei, cu prilejul „Zilei Profesionale a Constructurului”, pentru activitatea prodigioasă, contribuţii personale şi aportul întreprinderii la dezvoltarea durabilă a comunităţii.

* Diplomă Dlui Nicanor Pulbere manager ÎM „Servicii Comunale Locative” Orhei, pentru performanţe în sfera prestării servicii şi aportul întreprinderii la dezvoltarea comunităţii.