“Extinderea şi modernizarea sistemului existent de management al deşeurilor în localităţile raionului Orhei, etapa II (or.Orhei şi 13 localităţi rurale vecine)”, investitor FNDR/Primăria/ÎM”SCL-Orhei”, valoarea investiţiei 5 080 045 lei, indicatori de produs şe rezultate: