Planul de dezvoltare strategică a ÎM” Servicii Comunal Locativ” Orhei pe anii 2013-2015

Pentru o dezvoltare durabilă şi obţinerea unor rezultate performante ÎM”SCL-Orhei” a trasat mai multe obiective strategice ce se reflectă în programele care urmează să fie realizate:

Programul Extinderea serviilor de salubritate;

Programul Modernizarea sistemului existent de management al deşeurilor în or.Orhei;

Programul Renovarea bazei tehnice a întreprinderii cu utilaj şi mecanisme necesare;

Programul Reabilitarea blocurilor de locuinţe multietajate: planul de acţiuni cu privire la schimbarea geamurilor de pe scările blocurilor locative (anexa nr.6);

Programul Ecarisajul şi combaterea rabiei; Reabilitarea elementelor constructive a drumurilor: rigole şi canale de scurgere a apelor pluviale (anexa nr.7)

Programul Dezvoltarea subdiviziunei amenajarea oraşului: planul de acţiuni cu privire la schimbarea coroanei la arbori (anexa nr.8); planul de măsuri  cu privire la tratarea arborilor.