În municipiul Orhei au fost desfășurate acțiuni de amenajare și salubrizare a terioriului

20180405_141806

Ziua de 5 aprilie 2018, a fost stabilită –zi sanitară pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor de amenajare, înverzire și salubrizare a teritoriului municipiului Orhei.
Administrația Î.M. ,,Servicii Comunal-Locative ” Orhei, au antrenat în aceste acțiuni mai mulți angajați ai întreprinderii, cît și instituții de învățămînt, Asociațiile proprietarilor de locuințe privatizate, agenții economici, reprezentanții organizațiilor obștești, gestionarii fondului locativ și locuitorii municipiului.
Totodată, în scopul menținerii ordinii sanitare, de către angajații Î.M. ,,Servicii Comunal-Locative ” Orhei au fost întreprinse mai multe acțiuni:
• au verificat calitatea salubrizării străzilor,cartierelor, spațiilor verzi;
• au organizat salubrizarea planificată a cartierelor și dotarea cu containere pentru acumularea deșeurilor menajere
• măsuri de amenajare și salubrizare a teritoriilor libere nevalorificate;
• măsuri de rigoare pentru lichidarea gunoiștilor neautorizare;
• Acțiuni de salubrizare a cimitireor și teritoriilor adiacente;
• Inventarierea sistematică a teritoriilor adiacente ale agenților economici, întreprinderilor, organizațiilor întru efectuarea lucrărilor de salubrizare și amenajare de către administratori și menținerea lor la nivel satisfăcător

Administrația Î.M. ,,Servicii Comunal-Locative ” Orhei, aduce sincere mulțumiri tuturor celora care astăzi au contribuit la acțiunile de amenajare, înverzire și salubrizare a teritoriului municipiului Orhei.

20180405_132436

20180405_132505

20180405_134418

20180405_134119

20180405_131626

20180405_135310

20180405_132515

20180405_125207

20180405_095810

20180405_095745

20180405_095358

20180405_095344

20180405_094959

Abonează-te

Alte articole

Distribuie acest articol