Regulamente / Acte normative

 •       Statutul Întreprinderii.
 •       Contractul Colectiv de muncă.
 •       Codul civil.
 •       Codul Contravenţional.
 •       Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002.
 •       Legea privind protecţia mediului înconjurător  nr.1515- XI din  16.06.1993.
 •       Legea privind deşeurile de producţie şi manajere nr.1347-XIII din 09.10.1997.
 •       Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale  pentru fondul locativ,  contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării  acestora de la  reconectări la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă potabilă prin Hotărîrea Guvernului RM. Nr.191 din 2002.
 •       Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu atonomie financiară”.
 •       Hotărîrea Guvernului nr. 169 din 16.02.2008.
 •       Hotărîrea Guvernului nr. 847 din 14.02.2002.
 •       Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 30.04.2013.
 •       Codul Muncii.
 •       Codul fiscal.
 •       Legea Contabilităţii.
 •       Statutul sindicatelor Sindindcomservice.
 •       Legea sindicatelor nr. 1129-14 din 07.07.2000. 
 • Plan de acțiuni al Î.M.,,SCL-Orhei” pentru anul 2019