Documente necesare

Pachetul de documente necesare persoanelor juridice (agenţii economici) la întocmirea contractului cu ÎM”Servicii Comunal Locative” Orhei pentru transportarea deşeurilor solide şi menajere:

  • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii
  • Extras a certificatului de înregistrare a întreprinderii
  • Copia contractului de locaţiune/ Copia autorizaţiei de funcţionare
  • Rechizite bancare, telefon de contact

 

Pachetul de documente necesare persoanelor fizice (populaţie)  la întocmirea contractului cu ÎM”Servicii Comunal Locative” Orhei pentru transportarea deşeurilor solide şi menajere:

  • Cartea de imobil
  • Buletin de  identitate( persoanele care stau la evidenţă)
  • Certificat de naştere copil

 

Eliberarea pachetului cu documente de privatizare:

  • Copia contului personal
  • Copia fişei apartamentului

 

Modul de percepere a plăților pentru serviciile locativ comunale în cazul lipsei locatarului.